Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach.


Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

Masłowice 1 98-300 Wieluń
tel: 043/ 842 81 95

Dyrektor - mgr Janusz Jasiński

tel. 603 991 796

e-mail:

dyrektor-spm@oswiata.wielun.pl

sekretariat-spm@oswiata.wielun.pl


 

INFORMACJA RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach  z siedzibą w Masłowice 1, 98-300 Wieluń,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Sławomir Mazur, tel. 727931623, e-mail:slawek6808@op.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : ustawa z 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm. ) ustawa z dnia 07 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. 2017 , poz. 2198 ze zm.) ustawa z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),  na podstawie których działa dana szkoła/przedszkole) jest obligatoryjne.

 

Zdjęcie 3_MAJA_BIP.jpg
30 kwietnia 2019 roku uczniowie, rodzice, nauczyciele obejrzeli przedstawienie przygotowane przez panie Bożenę Kubiak oraz Alinę Stępien wprowadzające w atmosferę Święta Konstytucji 3 Maja oraz towarzyszących mu świąt Dzień Flagi (2 Maja) oraz Święto Pracy (01 Maja).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie BIP_przed Wielkanocą.jpg
Panie Katarzyna Morawiak i Ewa Gniłka wraz z rodzicami klasy III przygotowaly "Śniadanie Wielkanocne" wraz z częścią artystyczną wprowdzającą wszystkich w atmosferę Świąt Wielkanocnych. Przygotowany przez rodziców stół cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniow.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Keinia BIP.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Do BIP.jpg
22 marca 2019 rok AUSCHWITZ BIRKENAU
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie ogłoszenie 4.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Ogłoszenie o dniu otwartym.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 13_grudnia_2018_roku_zapalenie Światła Pamięci ofiarom stanu wojennego.jpg
Zdjęcie Uczestnicy lekcji otwartej.jpg
Zdjęcie Wieczorna lekcja otwarta 13 12 2018.jpg
Zdjęcie Światła Pamięci w oknie Szkoły Podstawowej w Masłowicach 13 grudnia 2018 roku 19_30.jpg

13 grudnia 2018 przypadała 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Od lat w naszej szkole zapalamy - odpowiadając na inicjatywę przezesa IPN objętą również patronatem prezydenta RP
- o 19:30 "Światło Wolności" upamiętniające ofiary tego tragicznego wydarzenia jak i całego okresu komunizmu. W tym roku dyrektor wraz ze spoecznoscią szkoły zwrócił  się z zaproszeniem
i jednocześnie prośbą do pana Artura Ossowskiego Naczelnika Okręgowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,  aby przybliżył i pogłębił w czasie wieczornej lekcji otwartej przyczyny, okoliczności i przebieg stanu wojennego. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Lekcja rozpoczęła się o godzinie 18:00. Dyrektor szkoły przybliżył uczniom w formie prezentacji multimedialnej oraz tradycyjnej, w formie dekoracji górnego korytarza i materiałów przygotowanych dla uczniów postacie ofiar stanu wojennego i pojecia w większości już nieznane dla dzisiejszego pokolenia.

Na lekcję otwartą przyjechali również dyrektor I LO w Wieluniu pan Zbigniew Wiśniewski wraz z nauczycielem historii panem Dariuszem Gajewskim, nauczycielka historii SP w Stolcu pani Karolina Frejek, liczni członkowie rady pedagogicznej SP Masłowice, pracownicy obsługi  oraz młodsi uczniowie wraz z rodzicami i a również mieszkańcy.

"Światło Wolności" zapalone o 19:30 w oknie szkoły przez uczniów trzech szkół oraz przedstawicielki mieszkańców  płonęło w bezpiecznej formie całą noc.

Ten gest wykonali rownież mieszkańcy bloków położonych naprzeciwko szkoły, co zostało przez wszystkich zauważone.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 2018_11_09.jpg
Zdjęcie Rocznica odzyskania Niepodległości.jpg
Zdjęcie Do BIP.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Dzień ksiązki.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Do BIP.jpg
Zdjęcie Do BIP_2.jpg
20 września 2018 roku uczniowie szkoły spotkali się z członkami grupy reknstrukcyjnej Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 79 Numer strony: 2  3  4  5  6  
Informacja wytworzona przez:
Janusz Jasiński , w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2023 23:13:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie