Nabór nowych pracowników


Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

Masłowice 1 98-300 Wieluń
tel: 043/ 842 81 95

Dyrektor - mgr Janusz Jasiński

tel. 603 991 796

e-mail: sp_dyrmaswiel@poczta.onet.pl


 

INFORMACJA RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach  z siedzibą w Masłowice 1, 98-300 Wieluń,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi-zopow@um.wielun.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : ustawa z 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm. ) ustawa z dnia 07 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. 2017 , poz. 2198 ze zm.) ustawa z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),  na podstawie których działa dana szkoła/przedszkole) jest obligatoryjne.

 

Na skraju Miłosierdzia, Afryka. Spotkanie z Adrzejem Kalinowskim.

02‑03‑2017 20:07:11

 

Dziś odbyło się spotkanie z panem Andrzejem Kalinowskim, autorem książki "Dom na rogu Afryki" poświęcone Etiopii, a przede wszystkim sytuacji dzieci w tym biednym, afrykańskim kraju. Wielki szacunek wzbudza praca wolontariuszy z w domach "Betel", w których schronienie znajdują niepełnosprawni. Pan Andrzej zwracał szczególnie uwagę na "głód edukacji" obok rzeczywistego głodu dotykającego wielu mieszkańców w tym kraju. Słowa te szczególnie mocno brzmią w szkole.
Spotkanie, którego motywem przewodnim był tytuł " Na skraju Miłosierdzia, Afryka" było możliwe dzięki zaangażowaniu księdza katechety dr Mariusza Sztaba.

O Afryce najlepiej opowiada sam autor książki ofiarowanej szkole w kilku egzemplarzach przez pana Andrzeja Kalinowskiego mieszkającego na stałe w południowej Italii.

"Po tych kilku latach mojej przygody z Afryką powiem, że jest ona piękna. Nie zielona i wcale nie kolorowa. Kto jednak szuka egzotyki niech ogląda filmy podróżnicze czy wykupi kanał telewizyjny (...). Rewelacja (!). Sam lubię te wszystkie programy oglądać. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna - brudna, zakurzona i pełna robactwa. To co najpiękniejsze w Afryce to uśmiech i wolność. Ale aby one świeciły pełnym światłem potrzeba jeszcze odrobinę miłości".

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Do BIP-u.jpg
Zabawa choinkowa 05 stycznia 2017 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie BIP_ŚWIATŁO.jpg
Zdjęcie Stan Wojenny 13 12 2016.jpg

O godzinie 19:30 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach uczniowie klasy szóstej wraz z przybyłymi rodzicami oraz nauczycielem historii zapalili w oknie Światło Wolności dla uczczenia ofiar stanu wojennego wprowadzonego nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Wieczorne spotkanie szkole rozpoczęło się w sali informatycznej od zaprezentowania kilku obrazów filmowych z tamtego okresu. Przypomniano wsparcie jakiego udzielił Ojczyźnie Jan Paweł II zapalając świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Podobny gest uczynił wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Ronald Reagan. Zapalenie " Światła Wolności" w naszej szkole jest odpowiedzią na apel prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
http://ipn.gov.pl/…/37960,Zapalmy-swiatlo-wolnosci-apel-pre…

Światło Wolności - będzie płonąć w oknie szkoły całą dzisiejszą noc.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

24 października 2016 roku

przedszkolaki prowadzone przez panie Bożenę Kubiak i Paulinę Mielczarek

zaprezentowały swoje umiejętności w obecności rodziców i dyrektora szkoły.

Było to okazją do wręczenia im upominków i dyplomów pasowania na "Pełnego Przedszkolaka".

Samego pasowania dopełnił wobec każdego  bohatera dzisiejszego dnia dyrektor szkoły dziękując rodzicom za zaufanie, którym obdarzyli szkołę i pracujących w niej nauczycieli powierzając im wspólną troskę o wychowanie i naukę ich dzieci.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dzień Ksiązki w Szkole Podstawowej w Masłowicach 23 września 2016 roku

24‑09‑2016 21:23:27
Po raz drugi w tym roku jedną godzinę lekcyjną poświęciliśmy na wspólne czytanie na boisku szkolnym. Pierwsze dni jesieni przynoszą chłodne poranki ale o 11:00 nasze boisko szkolne oświetlone promieniami słońca jest idealnym miejscem na chwilę z ksiązką. Koordynatorem akcji była pani Bożena Kubiak. Każdy uczeń przyniósł własną ksiązkę, a dla zapominalskich czekało wiekie pudełko z ksiązkami, z którego chętnie wszyscy korzystali. Pani Bożena Kubiak jako "Kot w butach" zachęcała do przypomnienia treści najpopularniejszych bajek i opowiadań. Dzieci z oddziału przedszkolnego wysluchały opowiadań wraz z mini inscenizacją. Wychowawcy i nauczyciele  również czytali młodszym uczniom, a starsi sami pochłaniai kolejne strony nie zważając na błysk lampy aparatu fotograficznego.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑08‑2016 09:57:54

25 sierpnia 2016 roku o godzinie 17:00

odbędzie się spotkanie rodziców z nauczycielkami oddziału przedszkolnego.

Zapraszamy szczególnie rodziców, których dzieci

zaczynają uczęszczać do oddziału przedszkolnego od nowego roku szkolnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego: 23 czerwca 2016 roku.

Umówiliśmy się, że każdy uczeń i przedszkolak przyniesie swoją ulubioną książkę. Postanowiliśmy, że jedną godzinę lekcyjną przeznaczymy na czytanie pod gołym niebem. Uczniowie mimo naprawdę ciepłego i słonecznego dnia chętnie przystali na tą propozycję. Boisko szkolne zamieniło się w Biblotekę Słońca, a ksiazki wydały się pachnieć. Fotografujący uchwycili pewne obrazy dla upamiętnienia, ale wydawało się , że są tu intruzami, toteż dyskretnie wykonali swoją pracę. To co uderza w tych zdjęciach to w większości brak pozowania. Uczniowie byli naprawdę pochłonięci czytaniem, albo też odkryli, że czytać można wszędzie. Będziemy kontynuować te lekcje czytania nie przeszkadzając już błyskami fleszy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie BIP_2.jpg
Zdjęcie BIP_3.JPG
Zdjęcie BIP_4.jpg
Zdjęcie BIP_1.jpg

27 kwietnia 2016  roku w szkole dwukrotnie zaprezentowano spektakl poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.  Widzami pierwszego o godzinie 10:00 byli wszyscy uczniowie i nauczyciele. O 17:00 przybyli do szkoły rodzice i przed nimi młodzi aktorzy odegrali między innymi scenę Chrztu Mieszka I z 966 roku widziany oczami autorki scenariusza pani Renaty Napieraj , która wspólnie z panią Ewą Gniłka przygotowała cały spektakl . Obie panie poświęciły duzo czasu na dpracowanie szczegółów. Wspierał je również od strony muzycznego przygotowania pan Jakub Jurdziński. Uczniowie przeżywali swój występ, może nieco bardziej spięci przed rodzicami. Opowiadali nie tylko o chrzcie ale również o ważnych miejscach historycznych w Polsce: o Krakowie, Gnieźnie, o zbliżającym się Dniu Flagi  Święcie Konstytucji 3 Maja.

Wieczorem zabrał również głos dyrektor szkoły , który uwypuklił rolę kobiet w 1050 - leciu. Wspomniał o księżnej Dobrawie - pierwszej w Polsce kobiecie, którą wymieniają źródł histoyczne. Nawiązał do postaci wielkich kobiet w historii Polski  wyróżnionych 02 maja 1982 roku przez same niewiasty zbierające datki na tzw Kielich Życia złożony na Jasnej Górze przez 700 000 uczetniczej tej wielkiej (dziś zapomnianej nieco)uroczystości. Były to: święta królowa Jadwiga Andegaweńska, święta Jadwiga Śląska, błogosławiona Teresa Ledóchowska i Stanisława Leszczyńska. Dyrektor  zwrócił uwagę na kobiety, które przeważają w czasie dzisiejszej uroczystości  i posługując się pierwszą kroniką szkolną zauważył, że właśnie one swoją pracą i zaangażowaniem towarzyszyły szkole od zawsze. Bez wielkiej, codziennej pracy kobiet nie byłoby tych 1050 lat historii Polski. Podziękował wszystkim kobietom matkom i babciom,nauczycielkom które związane były z e szkołą w Masłowicach jak i wszystkimi miejscami gdzie nauka miał swój dom w ciągu 1050 lat historii.  Okazją do tych podziękowań był również jubileusz 50 - lecia szkoły w Nowym Budynku oddanym do użytku w roku Wielkiego Millenium.

Przez całą noc z 26 na 27 kwietnia 2016 w oknie szkoły płonęło Światło Pamięci  Chrztu Polski zapalone przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Jolantę Drygała i  wiceprzewodniczącą panią Annę Skibińską przypominające mieszkańcom o wielkiej rocznicy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
15 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach pisało w dniu 05 kwietnia 2016 roku sprawdzian kompetencji. Sprawdzian składał się z dwóch części:
I - trwająca 80 minut to język polski i matematyka.
II  - trwająca 45 minut to język obcy nowożytny - język angielski.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

To już V edycja Maratonu Szóstoklasisty!

   15 marca 2016r. już po raz piąty szóstoklasiści z Gminy Wieluń zawitali do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach, by wziąć udział w „ Maratonie Szóstoklasisty”.

Do rywalizacji przystąpiło 9 trzyosobowych drużyn. Każdy zespół przemieszczając się pomiędzy 9 stanowiskami, zmierzył się z zadaniami, które w tym roku podporządkowane zostały tematycznie człowiekowi. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością korzystania z różnorodnych słowników, znajomością budowy organizmu ludzkiego i wiedzą z prehistorii. Nie mogło również zabraknąć dyktanda, obliczeń matematycznych i ćwiczenia w języku angielskim.

I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu w składzie: Mateusz Sekieta, Tomasz Jarząbek i Tomasz Drab.

II miejsce zajęli szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza  w Wieluniu: Maja Ciach, Jerzy Dudek i Mateusz Kaja.

III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach: Magdalena Patacz, Norbert Aleksanderek i Artur Kałużny.

Nagrody książkowe dla wszystkich drużyn uczestniczących w zmaganiach konkursowych i indywidualne dla uczniów, którzy znaleźli się na podium, ufundowane zostały przez władze miasta. Zostały wręczone przez Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu pana Andrzeja Dąbrowskiego. Konkurs przeprowadziły: p. Ewa Gniłka, p. Katarzyna Morawiak i p. Renata Napieraj.

Nagrodzonym gratulujemy!!! Wszystkim szóstoklasistom życzymy powodzenia podczas kwietniowego sprawdzianu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 69 Numer strony: 3  4  5  6  7  
Informacja wytworzona przez:
Janusz Jasiński , w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑04‑2022 11:44:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie