Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach.


Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

Masłowice 1 98-300 Wieluń
tel: 043/ 842 81 95

Dyrektor - mgr Janusz Jasiński

tel. 603 991 796

e-mail:

dyrektor-spm@oswiata.wielun.pl

sekretariat-spm@oswiata.wielun.pl


 

INFORMACJA RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach  z siedzibą w Masłowice 1, 98-300 Wieluń,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Sławomir Mazur, tel. 727931623, e-mail:slawek6808@op.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : ustawa z 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm. ) ustawa z dnia 07 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. 2017 , poz. 2198 ze zm.) ustawa z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),  na podstawie których działa dana szkoła/przedszkole) jest obligatoryjne.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

21‑06‑2022 15:46:40

Po przerwie spowodowanej zaostrzeniami sanitarnymi w latach 2020-2022 zaprszamy ponownie na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Na godzinę 8 rano uczniowie, wychowankowie przedszkola wraz z rodzicami i rodzice uczniów zaproszeni zostali na Mszę Św. do kościoła parafialnego w Masłowicach.

24 czerwca 2022 roku godzina 9:00 - górny korytarz szkolny.

- Wprowadzenie pocztu sztandarowego,

- Hymn państwowy

- Rozdanie świadectw i nagród wyróżnionym uczniom.

- Rozdanie świadectw w klasach przez wychowawców klas.

Na korytarz górny zapraszamy również wychowanków oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami. Przedszkolakom zostaną wręczone okolicznościowe dyplomy i dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny działa do 30 czerwca 2022 roku.

Spotkanie z dyrektoren i wychowawczynią  rodziców obecnych przedszkolaków (poza sześciolatkami) i nowoprzyjętych od 1 września 2022 odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2022 roku o godzinie 13:00.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko: sprzątaczka w wymiarze 0,6 etatu.

29‑04‑2022 11:43:04
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ogłasza nabór na stanowisko - sprzątaczka 0,6 etatu. Szczegóy w zakładce po lewej stronie.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

REKRUTACJA 2022/2023

03‑02‑2022 10:32:13

Uwaga ! Informacja dla rodziców wychowanków oddziału przedszkolnego, którzy chcieliby aby ich dziecko kontynuowało naukę.

 

Prosimy rodziców o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację składa się w sekretariacie szkoły.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

28‑08‑2021 16:55:10

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 rozpocznie się o godzinie 08:30 1 września 2021 roku.

Ze względu na cały czas obowiązujący stan pandemii w szkole obowiązują maseczki.

Na górny korytarz zapraszamy uczniów klasy pierwszej, czwartej i ósmej. Natomiast:

  • Do klasy nr 7 udają się uczniowie klasy trzeciej wraz z Panią Katarzyną Morawiak,
  • uczniowie klasy drugiej z panią Bożeną Kubiak do sali nr 5
  • Uczniowie klasy siódmej udają się do sali nr 1 wraz z Panią Ewą Gniłka.
  • Uczniowie klasy szóstej do sali nr 2 ( tu jest wyjątek - spotkanie z  Panią Anna Prażanowską rozpocznie się  o godzinie 09:00)

Po krótkiej (poczet sztandarowy, opiekun i dyrektor udają się na Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego) uroczystości na górnym korytarzu:

  • klasa ósma uda się na spotkanie z Panią Renatą Napieraj do sali nr 4,
  • klasa czwarta z Panem Radosławem Brożyną do sali nr 8,
  • a klasa pierwsza wraz z Panią Aliną Stępień do sali nr 6;

Jeden rodzic ucznia klasy pierwszej może być również obecny na górnym koytarzu.

Pozostałych rodziców prosimy i niewchodzenie do szkoły. Proszę wszystkich o zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk. W przypadku młodszych dzieci-zgodnie z zaleceniami MEiN, GIS -zalecane jest mycie rąk mydłem po wejściu do szkoły, częste powtarzanie tej czynności w ciągu całego roku szkolnego.

Ze wzgędu na krótki czas uroczystości nie będa przewidziane miejsca siedzące na górnym korytarzu.

 

Proszę rodziców pierwszoklasistów o dostarczanie zdjęcia dziecka do sekretariatu szkoły celem wydania obowiązkowej legitymacji szkolnej. Proszę opisać z tyłu zdjęcie (Imię i Nazwisko).

Istnieje możliwość w związku z wprowadzeniem wyzywienia w oddziale przedszkolnym aby uczniowie starszych klas również mieli mozliwość skorzystania z dożywiania w formie dwudaniowego obiadu - koszt 15:00 PLN . Jest to większa porcja niż dla przedszkolaków, którzy wraz z podwieczorkiem płacą również 15:00 zł. Obiady dostarczane w pojemnikach jednorazowych. Szczegóły (deklaracje, umowa) ukażą sie na BIP w zakładce Komunikaty, lub bezpośrenio wysłane poprzez system Librus.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SZCZEPIENIA UCZNIÓW

18‑08‑2021 20:38:23

Proszę rodziców o zapoznawanie się z informacjami odnośnie planowanych szczepien w szkołach umieszczanymi stopniowo w na stronie. Można je również pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Deklaracje (dotyczy uczniow, ktorzy ukończyli 12 rok życia) składacie Państwo na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym .

Dokumenty:
Plik pdf List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół,_nauczycieli,_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków-1.pdf
18‑08‑2021 20:51:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Szczepienia_uczniów_w_wieku_12-18_lat_–_rekomendacje_dla_rodziców_–_plakat_informacyjny.png
18‑08‑2021 20:44:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Deklaracja_rodzica_na_szczepienia_swego dziecka_docx.pdf
18‑08‑2021 20:44:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19-1.pdf
18‑08‑2021 20:44:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
588KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf List_w_sprawie_szczepień_przeciwko_COVID-19_-_Fundacja_„Rodzice_Szkole”-1.pdf
18‑08‑2021 20:44:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Spotkanie rodziców oddziału przedszkolnego wychowanków rozpoczynających zajęcia 01 września 2021 roku.

11‑08‑2021 10:53:21

Informuję, że spotkanie rodziców wychowanków rozpoczynających uczęszczanie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach z dniem 01 września 2021 roku odbędzie się w poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku o godzinie 13:00. 

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z informacją zawartą w zarządzeniu Burmistrza Wielunia umieszczoną poniżej, Oddział Przeszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach wznawia funkcjonowanie 19 sierpnia 2021 roku. W okresie od 19 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać wychowankowie zapisani na rok szkolny 2020/2021, który trwa do 31 sierpnia 2021 roku. 

Dyrektor szkoły. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zarządzenia BurmistrzaWielunia odnośnie rekrutacji 2021/2022 i przerw w działalności przedszkoli i oddziałów przedzkolnych.

01‑02‑2021 17:12:13
Dokumenty:
Plik pdf 44_21 przerwy w przedszkolach 2021.pdf
01‑02‑2021 17:14:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
626KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 45_21_terminy rekrutacji.pdf
01‑02‑2021 17:14:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 80 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Janusz Jasiński , w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2024 21:48:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie