Dane szkoły


Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

Masłowice 1 98-300 Wieluń
tel: 043/ 842 81 95

Dyrektor - mgr Janusz Jasiński

tel. 603 991 796

e-mail: sp_dyrmaswiel@poczta.onet.pl


 

INFORMACJA RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach  z siedzibą w Masłowice 1, 98-300 Wieluń,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi-zopow@um.wielun.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : ustawa z 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm. ) ustawa z dnia 07 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. 2017 , poz. 2198 ze zm.) ustawa z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),  na podstawie których działa dana szkoła/przedszkole) jest obligatoryjne.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

25‑03‑2020 16:06:04

RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE.

25 marca 2020 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w spawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do momentu ustania obowiązywania rozporządzenia:

 1. Budynek szkoły pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz a obecność nauczycieli pracowników administracji i  obsługi jest ograniczona do minimum i rozłożona
  w czasie.
 2. W razie potrzeby kontaktu bezpośredniego i konieczności obecności w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach)  proszę dzwonić na numer 603 991 796 – dyrektor szkoły lub 603 333 021 – sekretarz szkoły.
 3. Nauczyciele realizują swoje zadania w czasie pracy zdalnej realizując inny sposób kształcenia czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Materiały dla uczniów przygotowywane przez nauczycieli umieszczane są na stronie bip-sp.maslowice.um.wielun.pl (proszę nie wpisywać www) lub przesyłane innymi kanałami komunikacji elektronicznej bezpośrednio do Państwa Rodziców.  Proszę o codzienne sprawdzanie BiP-u szkoły.
 5. Nauczyciele dokonują zdalnej oceny przesyłanych przez uczniów prac informując również o osiągniętych postępach w nauce  ustalonymi z rodzicami kanałami komunikacyjnymi.
 6. Na stronie bip-sp.maslowice.um.wielun.pl znajdują się zakładki poszczególnych oddziałów , gdzie alfabetycznie przedmiotami umieszcza się materiały przeznaczone dla uczniów. Tu zapisane są również kontakty do nauczycieli (oddzielny plik w każdym przedmiocie).
 7. Proszę rodziców o niezwłoczny kontakt z nauczycielem lub dyrektorem szkoły w przypadku niemożności nawiązania połączenia.  
 8. Na materiałach umieszczanych przez nauczycieli znajdują się również propozycje wykorzystania zasobów Internetu w realizacji zadań.
 9. Uczniowie powinni pracować zdalnie w godzinach wynikających z dotychczasowego planu lekcji.
 10. Pliki z zdaniami uczniowskim możecie Państwo przesyłać na wspomniane adresy również w godzinach popołudniowych.

 

 

( Janusz Jasiński – dyrektor szkoły).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIESZENIE ZAJEĆ

11‑03‑2020 13:34:45

OD 12 MARCA DO 26 CZERWCA 2020 R
. DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WYNIKAJĄCĄ Z KONIECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIENIU SIĘ KORONAWIRUSA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH, PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU.
 

 

12 I 13 MARCA 2020 R. BĘDĄ PROWADZONE W SZKOLE DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE, ALE ZALECA SIĘ POZOSTAWIENIE RÓWNIEŻ W CZWARTEK I PIĄTEK DZIECI I UCZNIÓW W DOMU.

Od 25 maja 2020 rozpoczynają się konsultacje dla klasy VIII

Od 01 czerwca 2020 rozpoczynają się konsultacje dla klas IV_VIII Uczeń zgłasza potrzebę konsultacji
z danego przedmiotu do wychowawcy do czwartku poprzedzającego dany tydzień konsultacji. Na podstawie zgłoszeń dyrektor ustala harmonogram konsultacji na dany tydzień. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pismo Burmistrza Wielunia do Rodziców i Opiekunów.

13‑02‑2020 08:44:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

03‑02‑2020 21:00:49

Uwaga!

Zostały ogłoszone zasady naboru

do szkoły i do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2020/2021

wraz z terminami rekrutacji.
Prosimy o zapoznanie się z nimi w odpowiedniej zakładce po lewej stronie.
 
Umieszczono również wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie BIP_1.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
710KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie BIP_2.jpg
Zdjęcie BIP_3.JPG
Zdjęcie BIP_4.jpg
Zdjęcie BIP_1.jpg

27 kwietnia 2016  roku w szkole dwukrotnie zaprezentowano spektakl poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.  Widzami pierwszego o godzinie 10:00 byli wszyscy uczniowie i nauczyciele. O 17:00 przybyli do szkoły rodzice i przed nimi młodzi aktorzy odegrali między innymi scenę Chrztu Mieszka I z 966 roku widziany oczami autorki scenariusza pani Renaty Napieraj , która wspólnie z panią Ewą Gniłka przygotowała cały spektakl . Obie panie poświęciły duzo czasu na dpracowanie szczegółów. Wspierał je również od strony muzycznego przygotowania pan Jakub Jurdziński. Uczniowie przeżywali swój występ, może nieco bardziej spięci przed rodzicami. Opowiadali nie tylko o chrzcie ale również o ważnych miejscach historycznych w Polsce: o Krakowie, Gnieźnie, o zbliżającym się Dniu Flagi  Święcie Konstytucji 3 Maja.

Wieczorem zabrał również głos dyrektor szkoły , który uwypuklił rolę kobiet w 1050 - leciu. Wspomniał o księżnej Dobrawie - pierwszej w Polsce kobiecie, którą wymieniają źródł histoyczne. Nawiązał do postaci wielkich kobiet w historii Polski  wyróżnionych 02 maja 1982 roku przez same niewiasty zbierające datki na tzw Kielich Życia złożony na Jasnej Górze przez 700 000 uczetniczej tej wielkiej (dziś zapomnianej nieco)uroczystości. Były to: święta królowa Jadwiga Andegaweńska, święta Jadwiga Śląska, błogosławiona Teresa Ledóchowska i Stanisława Leszczyńska. Dyrektor  zwrócił uwagę na kobiety, które przeważają w czasie dzisiejszej uroczystości  i posługując się pierwszą kroniką szkolną zauważył, że właśnie one swoją pracą i zaangażowaniem towarzyszyły szkole od zawsze. Bez wielkiej, codziennej pracy kobiet nie byłoby tych 1050 lat historii Polski. Podziękował wszystkim kobietom matkom i babciom,nauczycielkom które związane były z e szkołą w Masłowicach jak i wszystkimi miejscami gdzie nauka miał swój dom w ciągu 1050 lat historii.  Okazją do tych podziękowań był również jubileusz 50 - lecia szkoły w Nowym Budynku oddanym do użytku w roku Wielkiego Millenium.

Przez całą noc z 26 na 27 kwietnia 2016 w oknie szkoły płonęło Światło Pamięci  Chrztu Polski zapalone przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Jolantę Drygała i  wiceprzewodniczącą panią Annę Skibińską przypominające mieszkańcom o wielkiej rocznicy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 62 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Janusz Jasiński , w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2020 20:47:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive