Dane szkoły


Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

Masłowice 1 98-300 Wieluń
tel: 043/ 842 81 95

Dyrektor - mgr Janusz Jasiński

tel. 603 991 796

e-mail: sp_dyrmaswiel@poczta.onet.pl


 

INFORMACJA RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach  z siedzibą w Masłowice 1, 98-300 Wieluń,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi-zopow@um.wielun.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : ustawa z 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm. ) ustawa z dnia 07 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. 2017 , poz. 2198 ze zm.) ustawa z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),  na podstawie których działa dana szkoła/przedszkole) jest obligatoryjne.

 

Zdjęcie 13_grudnia_2018_roku_zapalenie Światła Pamięci ofiarom stanu wojennego.jpg
Zdjęcie Uczestnicy lekcji otwartej.jpg
Zdjęcie Wieczorna lekcja otwarta 13 12 2018.jpg
Zdjęcie Światła Pamięci w oknie Szkoły Podstawowej w Masłowicach 13 grudnia 2018 roku 19_30.jpg

13 grudnia 2018 przypadała 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Od lat w naszej szkole zapalamy - odpowiadając na inicjatywę przezesa IPN objętą również patronatem prezydenta RP
- o 19:30 "Światło Wolności" upamiętniające ofiary tego tragicznego wydarzenia jak i całego okresu komunizmu. W tym roku dyrektor wraz ze spoecznoscią szkoły zwrócił  się z zaproszeniem
i jednocześnie prośbą do pana Artura Ossowskiego Naczelnika Okręgowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,  aby przybliżył i pogłębił w czasie wieczornej lekcji otwartej przyczyny, okoliczności i przebieg stanu wojennego. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Lekcja rozpoczęła się o godzinie 18:00. Dyrektor szkoły przybliżył uczniom w formie prezentacji multimedialnej oraz tradycyjnej, w formie dekoracji górnego korytarza i materiałów przygotowanych dla uczniów postacie ofiar stanu wojennego i pojecia w większości już nieznane dla dzisiejszego pokolenia.

Na lekcję otwartą przyjechali również dyrektor I LO w Wieluniu pan Zbigniew Wiśniewski wraz z nauczycielem historii panem Dariuszem Gajewskim, nauczycielka historii SP w Stolcu pani Karolina Frejek, liczni członkowie rady pedagogicznej SP Masłowice, pracownicy obsługi  oraz młodsi uczniowie wraz z rodzicami i a również mieszkańcy.

"Światło Wolności" zapalone o 19:30 w oknie szkoły przez uczniów trzech szkół oraz przedstawicielki mieszkańców  płonęło w bezpiecznej formie całą noc.

Ten gest wykonali rownież mieszkańcy bloków położonych naprzeciwko szkoły, co zostało przez wszystkich zauważone.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 2018_11_09.jpg
Zdjęcie Rocznica odzyskania Niepodległości.jpg
Zdjęcie Do BIP.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Dzień ksiązki.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Do BIP.jpg
Zdjęcie Do BIP_2.jpg
20 września 2018 roku uczniowie szkoły spotkali się z członkami grupy reknstrukcyjnej Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie BIP_Maraton 20 kwietnia 2018 roku_550277.jpg

Siódmoklasiści ukończyli maraton !!!

    20 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach odbył się gminny konkurs „ Maraton Siódmoklasisty”. O nagrodę Burmistrza Wielunia walczyło osiem trzyosobowych zespołów siódmoklasistów.

     Maratończycy, wędrując szkolnym korytarzem, musieli zatrzymać się przy dziewięciu stanowiskach, by zmierzyć  się z zadaniami z : języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki i matematyki. Nie chodziło zatem o wysiłek fizyczny, ale umysłowy. Nieoceniona okazała się umiejętność współpracy w grupie, bo przecież „ co trzy głowy, to nie jedna”. Prawidłowe rozwiązania nagradzano cukierkami. Aby wyłonić laureatów konkursu, wystarczyło więc przeliczyć słodkości zgromadzone przez poszczególne drużyny. Oczywiście, nie było mowy o podjadaniu, bo wszystkim zależało na zwycięstwie.

    W zmaganiach o nagrodę Burmistrza Wielunia zwyciężyli siódmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu. Drugie miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach. Nagrody ufundowane zostały przez władze miasta. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji  czuwały:  p. Katarzyna Morawiak, p. Ewa Gniłka i p. Renata Napieraj.

 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!!!

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

27 kwietnia 2016  roku w szkole dwukrotnie zaprezentowano spektakl poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.  Widzami pierwszego o godzinie 10:00 byli wszyscy uczniowie i nauczyciele. O 17:00 przybyli do szkoły rodzice i przed nimi młodzi aktorzy odegrali między innymi scenę Chrztu Mieszka I z 966 roku widziany oczami autorki scenariusza pani Renaty Napieraj , która wspólnie z panią Ewą Gniłka przygotowała cały spektakl . Obie panie poświęciły duzo czasu na dpracowanie szczegółów. Wspierał je również od strony muzycznego przygotowania pan Jakub Jurdziński. Uczniowie przeżywali swój występ, może nieco bardziej spięci przed rodzicami. Opowiadali nie tylko o chrzcie ale również o ważnych miejscach historycznych w Polsce: o Krakowie, Gnieźnie, o zbliżającym się Dniu Flagi  Święcie Konstytucji 3 Maja.

Wieczorem zabrał również głos dyrektor szkoły , który uwypuklił rolę kobiet w 1050 - leciu. Wspomniał o księżnej Dobrawie - pierwszej w Polsce kobiecie, którą wymieniają źródł histoyczne. Nawiązał do postaci wielkich kobiet w historii Polski  wyróżnionych 02 maja 1982 roku przez same niewiasty zbierające datki na tzw Kielich Życia złożony na Jasnej Górze przez 700 000 uczetniczej tej wielkiej (dziś zapomnianej nieco)uroczystości. Były to: święta królowa Jadwiga Andegaweńska, święta Jadwiga Śląska, błogosławiona Teresa Ledóchowska i Stanisława Leszczyńska. Dyrektor  zwrócił uwagę na kobiety, które przeważają w czasie dzisiejszej uroczystości  i posługując się pierwszą kroniką szkolną zauważył, że właśnie one swoją pracą i zaangażowaniem towarzyszyły szkole od zawsze. Bez wielkiej, codziennej pracy kobiet nie byłoby tych 1050 lat historii Polski. Podziękował wszystkim kobietom matkom i babciom,nauczycielkom które związane były z e szkołą w Masłowicach jak i wszystkimi miejscami gdzie nauka miał swój dom w ciągu 1050 lat historii.  Okazją do tych podziękowań był również jubileusz 50 - lecia szkoły w Nowym Budynku oddanym do użytku w roku Wielkiego Millenium.

Przez całą noc z 26 na 27 kwietnia 2016 w oknie szkoły płonęło Światło Pamięci  Chrztu Polski zapalone przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Jolantę Drygała i  wiceprzewodniczącą panią Annę Skibińską przypominające mieszkańcom o wielkiej rocznicy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Uczniowie klasy szóstej w Masłowicach 22 stycznia 2016 roku zwiedzili klasztor sióstr Bernardynek w Wieluniu ufundowany ponad 400 lat temu. Następnie udali się do Lasku Miejskiego, gdzie zlożyli hołd Powstańcom 1863 roku w 153 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 44 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Janusz Jasiński , w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  17‑09‑2007 22:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2018 23:30:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie